Після обробки гідроксидом алюмінію в глині утворюються численні пори - проникні для води, непроникні для токсичних органічних речовин на зразок діоксину, дибензофуранів, поліхлорованих біфеіолів. Модифікованою таким способом глиною можна очищати промислові стоки і питну воду, причому ефективніше і дешевле,

ніж активованим вугіллям. Досить сказати, що з 1015 молекул води витягуються дві молекули діоксину. Коли ж глиняне «сито» заповниться забруднюючими речовинами, його можна регенерувати.

«Science News», 1985, т. 127, № 19, с. 297

Чи можна напитися повітрям

Можна, якщо скористатися розробленої в Японії установкою, яка витягує з повітря 1500 л питної води на добу. Молекулярні сита - цеоліти витягують вологу з атмосфери, потім при температурі 260°С звільняються від води,
отримана пара охолоджується і конденсується. Такі установки можна икористовувати в пустельних районах в якості аварійних джерел питної води.

«The Financial Times», 1983, № 29082, с. 10.