Так воно чи не так, але будемо думати, що так. Протопланетна речовина - це сконденсована газо-пилова туманність і метеоритний пил. Якщо відбувалося ущільнення протопланетної речовини, то можна припускати, що тоді не відбувався процес диференціації, щоб пил одного хімічного складу осіла в одному місці, а іншого в іншому. Якби це було так, то ми мали б зовсім іншу картину розподілу хімічних елементів в земній корі. І взагалі, чи мали б ми поняття про важкі хімічні елементи? 

Продовження, початок  Зростання земної кори 

Склад речовини, що твориться, з часом не змінюється

На початкових стадіях геологічного розвитку планети, на поверхню виносилися різні елементи і їх хімічні сполуки, переважно легкі, кажучи просто. З них утворилися сучасні материки. В даний час, в крайньому разі в межах останніх 12000 років, людство не пам'ятає якихось особливих змін в сторону приросту материків. Як виняток, це утворення, по типу народження острова Суртсей в 1963 році, які не завжди бувають довговічні. Але це теж не значна зміна зовнішнього вигляду планети. Вулканічні виверження теж саме. Але от питання, за рахунок яких хімічних елементів розбухає земна кора?

За рахунок важких? Малоймовірно. За рахунок легких? Не зрозуміло. Але у всякому разі чогось таємничого і непізнаваного всередині планети не може бути.

Якщо раніше, під час формування материків, відбувався процес народження так би мовити більш легких елементів, то можна припускати, що в даний час там відбувається процес народження тільки важких? Ймовірно, ні. Усередині планети відбувається процес матеріальних перетворень той же самий в даний час, що і на перших стадіях її розвитку. Народжуються ті ж самі легкі елементи, народжуються ті ж самі і важкі.

Про те, що і в даний час відбувається утворення мінеральних мас - магми і лав з таких же самих легких елементів, свідчать головним чином вулканічні виверження і найбільш пізнього періоду горотворення.

Куди ж тоді діваються легкі елементи, якщо вони народжуються в даний час? Адже їм властиво витікати на поверхню. Чому це не відбувається в даний час зараз в такому ж масштабі, як раніше?

У всьому цьому відіграє роль час.

Так, від часу дуже багато залежить.

Час і простір як єдине ціле, але в просторі час господар.

Про те, що відбувається в просторовому обсязі нашої планети, що воно собою являє, яке воно є, розповідає час. Наздогнати часом не може ніяка фізична сила, навіть перевищуюча швидкість світла. Але все ж є така сила, яка поки-що підкорює час і рухається швидше за світло, і можна припускати, що ця сила колись і зуміє підкорити простір в повному розумінні цього слова.

Сила ця - сила людини - сила його мислення.

Базальт, як і граніт складається з тих же самих елементів

Земна кора складається з таких шарів: осадовий, гранітний і базальтовий.

Перші два шари кори ми будемо вважати другорядними, а третій умовно назвемо першорядним, з якого і слід почати розмотування клубочка.

Що ж являє собою базальт і яке його походження? Ось головне питання, яке повинно дати привід до розуміння будови верхньої мантії.

 «Базальт - магматична вулканічна гірська порода основного складу нормального ряду лужності з сімейства базальтів. Це - ефузивні аналоги габро. Характерною рисою їх є те, що після виливання на поверхню магма при кристалізації розпадається на шестигранні призми. Колір в основному - темний-сірий, майже чорний або зеленувато-чорний. Використовуються як сировина для щебню, у виробництві базальтового волокна, кам'яного лиття і т. п. » Щільність (2,60 - 3,10 г/см3).

За хімічним складом міститься кремнезему (SiO2) від 42 до 52-53%, луги в сумі Na2 + K2 до 5%, а в лужних базальтах до 7%. Далі середнє по оксидах: Al2O3 - 14-18%, CaO - 6-12%, Na2O - 1,5-3%, TiO2 - 1-2,5%, Fe2O3 - 2-5%, FeO - 6-10% , MgO - 5-7%, K2O - 0,1-1,5%, MnO - 0,1-0,2%.

Відповідно до даної інформації випливає, що базальти в основному складаються з легких елементів: Ca, Al, Si, O. Питома вага цих елементів на багато менший ніж тих, що зустрічаються, як корисні копалини, в земній корі.

У чому ж справа? Як зрозуміти диференціацію, як процес поділу речовини? Відповідно до такого поняття все повинно бути навпаки. Ось тут і загадка!

Звичайно, базальти не однорідні, так само саме, як і неоднорідні мінеральні утворення у верхніх шарах земної кори. У базальтовому шарі існують області, які відрізняються між собою по домішки тих чи інших хімічних елементів, поширених в одній області, яких немає в іншій. Але назви хімічних елементів є головними. Домішки важких елементів в базальтовому шарі може бути тільки в зонах тектонічних дій і то у вузькому просторі сучасного періоду, як найбільш молодого періоду геологічного розвитку.

Взяти граніти - магматичні гірські породи кислого складу нормального ряду лужності. Щільність (2,60 - 2,70 г/см3). Не дивлячись на всю різноманітність, їх основний склад теж складаються з тих же самих елементів, що і базальт: Ca, Al, Si, O.

І ось виходить, що в два різних шару земної кори базовими входять одні й ті ж хімічні елементи. Базальти важче по своїй питомій вазі в порівнянні з гранітами, але не дуже-то на багато. Згідно простого поняття поділу магми базальти не повинні бути помітними від гранітів. Але насправді відмінність є.

Вся справа полягає в часі, в тих процесах, які протікали в тих чи інших умовах в часі.

Щоб повніше зрозуміти послідовність таких процесів, необхідно знати про ту магму, яка вперше утворила тверду речовину планетної кори, як найперший застиглий шар. До такого прошарку належить граніт і подібні йому мінеральні утворення досить великих мас.

Не будемо розглядати питання походження гранітів, упустимо його, а перейдемо відразу до зародження базальту, що підстеляє граніт.

Продовження в Зростання земної кори - початкові етапи формування