Статті в форматі pdf для скачування "Природа" та "Інфо"

Зауваження та побаження відносно робіт - Контакти

Земля

Утворення нафти -1- неоднозначність у визначені
Утворення нафти -2- все таки неорганіка
Утворення нафти -3- далекий шлях з глибини планети
Утворення нафти -4- на черзі океан

Проблеми океану Тетіс 
. Чи існував Тетіс?

Зростання земної кори -1- як вторинна диференціація
Зростання земної кори -2- тотожне для всіх планетних систем
Зростання земної кори -3- початкові етапи формування
Зростання земної кори -4- циклічність повторень, як закономірність у розвитку

Щодо рухів в земній корі 
. Перебільшення важливості конвекційних рухів
. Щодо існування Лавразії і Гондвани
. Щодо конвекційних рухів в мантії і пульсації

Ще одна гіпотеза про народження нафти 
. Яка ж сама картина в пошуках істини про походження нафти

Таємниці народження нафти -1- осадові породи поза сучасних уявлень
Таємниці народження нафти -2- ніяких опускань земної кори не було
Таємниці народження нафти -3- до сих пір так і не розгадані

Теорія тектоніки плит невірна -1- руху земної кори в мантію не буває
Теорія тектоніки плит невірна -2- Гондвана і Лавразія – видумка

Джерело сили тектонічних рухів 
. Джерело тектонічного руху ховається в праматерії планети
. Пірогенна гіпотеза в причині тектонічних рухів

Чи дрейфують материки 
. Невідповідності у дрейфі континентів
. Материки рухаються за рахунок розширення Землі


Осадові породи - ч.1 - ті що утворили сучасний рельєф 
Осадові породи - ч.2 - яке їхнє походження
Осадові породи - ч.3 - не результат механічного дроблення скелястого матеріалу
Осадові породи - ч.4 - результат зовсім не вивітрювання...

З чого виникла нафта 
. Органічне і неорганічне походження нафти – хто правий
. Загадка почергового розміщення нафтоносних пластів

Волино-Подільська височина -1- особливості формування в ранній період
Волино-Подільська височина -2- кристалічний щит і формування цінних покладів
Волино-Подільська височина -3 - кімберлітові трубки, їх утворення і алмази  
Волино-Подільська височина -4 - природа формування цінних покладів 
Волино-Подільська височина -5 - перші кроки до вивчення 
Волино-Подільська височина -6- горби як наслідок розтріскування в граніті
Волино-Подільська височина -7 - остаточне формування рельєфу окремих ділянок
... 

Кам’яна сіль -1 - загадковість і загальний огляд характеру її покладів
Кам’яна сіль -2 - сучасні уявлення про походження галіту абсурдні  
Кам’яна сіль -3 - процес виникнення на прикладі Пермського моря, безпідставний 
Кам’яна сіль -4 - варіанти "за" і "проти" сучасної концепції походження

Марс

Що таке марсіанські вогні -1- в пошуку істини 
Що таке марсіанські вогні -2- розгадка існує

Марсіанські канали -1- про них не варто забувати 
Марсіанські канали -2- наявні роздуми про їх природу 
Марсіанський грабен -3- загадковість прямолінійності
Марсіанські канали -4- розгадка їх існує 
Марсіанські канали -5- на перехрестях існують оазиси

Взаємний зв'язок між спалахами і ланцюжками кратерів на Марсі (та Місяці)

Грабен на Марсі -1- питання - як він утворився
Грабен на Марсі -2- процес його утворення
Грабен на Марсі -3- загадковість виникнення мережі ярів
Грабен на Марсі -4- процеси по’вязані з виникненням ярів
Грабен на Марсі -5- механізм формування

Місяць

Чи дійсним є припущення що Земля керує Місяцем

А чи не Земля керує обертанням Місяця -1- домінуючим впливом на супутник
.Дивність в обертанні Місяця навколо своєї осі
.Жорсткість зв’язки системи Земля-Місяць
.Погойдування Місяця зумовлене зовнішніми силами
..Що зупинило імовірний рух Місяця навколо своєї осі

А чи не Земля керує обертанням Місяця -2- через взаємодію між центрами гравітації
.Особливість земного тяжіння – в його центральності
..Різниця в дії земного тяжіння на Місяць і на каміну брилу
.Взаємодія між тілами в системі Земля-Місяць

А чи не Земля керує обертанням Місяця -3- підтверджено ще і зовнішнім виглядом
.Підтвердження взаємодії між центрами гравітації
.Загадкова відмінність між видимою і зворотною сторонами Місяця
..В пошуку причин зовнішнього вигляду поверхні Місяця
.Загадка лавових місячних морів прихована в тандемі Земля-Місяць

Чому форма Місяця витягнута в направлені до Землі

Чому Місяць набув грушовидної форми 

Причина зміщення місячного ядра

Причина виникнення місячних морів і океанів

Чому місячні моря в основному на видимій стороні Місяця

Як утворились моря і океани на Місяці

Нашарування лавових потоків на поверхні морів Місяця

Максимальне число подій на Місяці відбувається в перигеї і апогеї

Механізм дії руйнівних сил при проходженні Місяцем перигею і апогею