Статті в форматі pdf для скачування "Природа" та "Інфо"

Зауваження та побаження відносно робіт - Контакти 

Астрономія

 Спалах наднової - все в рамках вічного колообігу матерії 
. Рух матерії іде по колу (вічний колообіг) чи по спіралі (вічний розвиток)?
. Всі окремі шматочки Всесвіту між собою взаємопов’язані 
. Причини і результат світіння нової і наднової зірок кардинально різні
. Особливості наднової – яскравість і викиди речовини

Астрофізика

Початок розхитування закону руху за інерцією

Епілог небесної механіки
. Безпристрасність Кеплера в пошуках істини
. Потолкуємо ще раз про від'ємні сторони великого Галілея

Механіка небесних тіл -1- фатальні помилки Галілея
. Єдність причин руху тіл у природі
. А мав рацію все-таки Кеплер
. Демонстраційний характер ньютоновського закону руху
Механіка небесних тіл -2- геніальність переконань Кеплера
. Кеплер та динаміка стародавніх греків
. Де ж ще міг помилятися Ньютон
. Зневажливе ставлення до висновків Кеплера неприпустимо

Про перший закон Ньютона та його наслідки для небесної механіки
. Чому поставлено під сумнів 1 закон Ньютона
. У чому Ньютон неправий
. Процеси, що відбуваються між Землею та Сонцем

Геологія 

 Рухомість земної поверхні 
. Горизонтальні рухи на земній поверхні та наслідки цього
. Чому рухається кам’яна оболонка Землі

Тектоніка плит -1 - штучно вигадана гіпотеза 
Тектоніка плит -2 - недооцінка важливості істини про осадко-накопичення 
Тектоніка плит -3 - тектоністи завжди використовують те, що їм вигідно 
Тектоніка плит -4 - дає неправильне уявлення про гороутворення 
Тектоніка плит -5 - парадокси зіткнення 
Тектоніка плит -6 - неможливість "пірнання" однієї пластини під іншу 
Тектоніка плит -7 - гірські хребти не "розмножуються" від зіткнення 
Тектоніка плит -8 - зайва переоцінка важливості гіпотези 

Венеція Тихого океану -1 - двоповерхові руїни о. Понапе 
Венеція Тихого океану -2 - причини руїн о. Понапе 
Венеція Тихого океану -3 - маленький континент о. Понапе
Венеція Тихого океану -4 - Понапе, острів континентального типу 
Венеція Тихого океану -5 - механізм утворення островів континентального типу
Венеція Тихого океану -6 - шляхи виникнення о. Понапе і подібних йому
Венеція Тихого океану -7 - Понапе пов'язаний з Південною Америкою 
Венеція Тихого океану -8 - відповідь на загадку о. Понапе дадуть геологи

І рослини пояснюють геологію 
. Хибність думки про каміння з відбитками листків
.. Каміння було м’якше рослин?
. Відтворення процесу відбитку на камені за сучасними поглядами
.. Ні торф ні намул з листків папороті відбиток на камінні не зроблять 

Земля 

Припливи і відпливи -1- де ж правда про них 
Припливи і відпливи -2- що спонукає сумнів щодо правдивості уявлення про них 
Припливи і відпливи -3- теорія виникнення не відповідає фактам 
Припливи і відпливи -4- в чім причина горизонтальних рухів води 
Припливи і відпливи -5- як виникають на протилежному боці підмісячної сторони
Припливи і відпливи -6- як утворюються на підмісячній стороні

Планета Земля очима дилетанта 
. Як же бути тим, кого цікавить істина
. Що ми знаємо про надра Землі?
. Неоднаковість процесів в земній корі
. Земля розвивається згідно законів діалектики
. В пошуках перш-початкової твердині
. Відповіді на загадки, можливо, в розвитку геосинкліналі?
. Деяка відповідна інформація…

Про формування планети -1- важливість пізнання процесів 
Про формування планети -2- речовиною з її надр 
Про формування планети -3- завдяки розширенню 
Про формування планети -4- поетапність в розташуванні континентів 
Про формування планети -5- в завершальних етапах

Горотворчі процеси під час зародження земної кори 
. Первісний матеріал гірських порід залишився незмінним
. Земна кора не заглиблюється в надра планети і не зазнає там метаморфізму

Земна кора – результат поступової виплавки внутрішньої речовини планети 
. Внутрішнє тепло Землі не радіоактивного походження
. Газова складова – показник життєдіяльності планети

Деякі таємниці планети Земля 
. Що знаходиться в глибині нашої планети
. Земна кора – продукт виплавки з речовини мантії

Процеси, що призвели до зростання планети 
. Схема зростання товщі кори
. То як же утворюються кімберлітові трубки 

Фізика 

Щодо формулювання Закону в механіці

Закон інерції -1- чи оправдав він надії наукового світу
.Чому ньютонівський закон інерції є антинауковим
..Підводне каміння закону інерції
..Діюча складова закону механіки
.Дещо з руху штучних супутників та інших тіл
Закон інерції -2- невагомість та перевантаження
.Чи аналогічні причини перевантаження запуску і спуску космічного корабля
.Перевантаження під час руху – що це?

Фундаментальні  закони механіки -1- чи дійсно вони такими є
.Невідповідність в фундаментальному законі інерції
.Інший погляд на дослід Галілея
.Кожен закон природи має відповідати за свою ділянку
Фундаментальні  закони механіки -2- для пари Земля-Місяць не діють
.Лібрація Місяця – потрібен закон для її пояснення
.Припливи так і залишаються загадкою
.Класичні закони механіки припливи (відпливи) пояснити не в змозі
.Дійсні закони механіки існують, та вони ще невідомі

Помилкові точки опори класичної механіки
.Якби не сила консервативності
.Реального підтвердження класичних законів немає

Велосипед стійкий і не падає тому, що - ч.1
Велосипед стійкий і не падає тому, що - ч.2

Парадокс Дюбуа -1- чи таїть він у собі таємницю природи 
. А Жуковський ...так і не вирішив проблему парадоксу  
Парадокс Дюбуа -2- причина омани в ігноруванні закону інертності
. Закон інертності і рух в нерухомому середовищі 
. Оманливість в перебільшенні впливу завихрень 
Парадокс Дюбуа -3- механізм формування завихрень 
. Утворення завихрень ... в нерухомому середовищі
... утворення завихрень рухомим середовищем
. Яка причина і який механізм утворення завихрень
Парадокс Дюбуа -4- поетапний генезис утворення вихорів
. Поведінка ... рідини, що зіткнулася з перешкодою
. Поетапність утворення вихору
. Причини утворення завихрень
Парадокс Дюбуа -5- все таки Ньютон прав, та його не послухали
... процеси при збільшенні швидкості рухомої рідини
Парадокс Дюбуа -6- і його суть

Сумніви щодо ІІІ закону Ньютона
. Закон дії і протидії по типу "тягни-штовхай"
. Різна семантика одного і того ж терміну
. Опір – форма активна чи пасивна?

Інертність та інерція -1- парадокси семантики головних термінів теоретичної механіки 
Інертність та інерція -2- сили в природі існують лише попарно 
Інертність та інерція -3- взаємозв’язок між енергією і силою руху
Інертність та інерція -4- визначення сили інерції
Інертність та інерція -5- класичні погляди і помилки на дані поняття

Про вектори і наслідки їх застосування в русі тіл по колу 
. Спроба підтвердити наявність доцентрового прискорення 
. Формула доцентрового прискорення не витримує практичної перевірки

Доцентрове прискорення - ч.1 
. Невідповідність семантики ... "доцентрове" і "прискорення"
. Дія сили тяжіння як доцентрове прискорення 
Доцентрове прискорення - ч.2 
. Невідомі ще правила розташування планет існують
. Де ж помилився великий Ньютон? 
Доцентрове прискорення - ч.3 
. Спроба пройти шляхом Ньютона
. Сугубо математичний підхід – він є невірним
. Реальне доцентрове прискорення наукою не визнається 
Доцентрове прискорення - ч.4.
Математика не в силі розкрити фізичну сутність
. Вектори як помилковий компонент в криволінійному русі 
 Доцентрове прискорення - ч.5 
. Прискорення викликає дія сили іншого тіла
. Помилкові переконання в царині криволінійного руху
Доцентрове прискорення - ч.6
. Неправомірне застосування формули руху зі змінною швидкістю
. Вектори в доведенні доцентрового прискорення
Доцентрове прискорення - ч.7
. В пошуках модуля доцентрового прискорення
. Варіант виникнення формули доцентрового прискорення
Доцентрове прискорення - ч.8
. Все заради визнання неіснуючого доцентрового прискорення
. Чи підкріплюється теорія практикою, і як саме?

Догматизм, паралогізм чи софізм, або – навіщо перекручувати закони природи 
. Про другий закон Ньютона на основі руху тіла по колу
. Доцентрове прискорення, а чи існує воно?
. Де ж причина помилкових тлумачень в теоретичній механіці? 

Unexplained 

Пігмеї -1 - чи були вони, початок дослідження 
Пігмеї -2 – мумія в граніті, чи можливо  
Пігмеї -3 - проблемні особливості їх існування на Землі 
Пігмеї -4 – таємниці і причини зникнення з планет
Пігмеї -5 - факти і лише факти їх існування
Пігмеї -6 – спільні риси древніх і можливі причини цього
Пігмеї -7 – зміна умов гравітації змінює фізичну силу
Пігмеї -8 – а остатки високорозвиненої цивілізації піддались деградації
Пігмеї -9 – відомо за інструменти, бо ми вже досягли рівня їх цивілізації
Пігмеї -10 – все ж таки мали машини для обробітку каміння
Пігмеї -11 – машини і плазмові пальники для обробітку виробів із каменю
Пігмеї -12 – загадкові кам’яні кулі Коста-Ріки
Пігмеї -13 – малюнки на плато Наска – вказівники для повітроплавців
Пігмеї -14 - золота нитка в камінні як свідок катаклізмів
Пігмеї -15 – найбільші видобувачі золота на планеті
Пігмеї -16 – Великий бог із Джаббарена – космонавт
Пігмеї -17 – малюнок з печери в Тассілі не плід фантазії
Пігмеї -18 – танцюючі прибульці із Валь-Камоніка
Пігмеї -19 – таємниця орнаменту печери із Валькамоніка
Пігмеї -20 – малюнки із Валь-Камоніка, то що ж там зображено
Пігмеї -21 – таємниче холодне світло Амазонії
Пігмеї -22 – теоретично – древня цивілізація на Землі існувала
Пігмеї -23 – високорозвинені і печерні люди співіснували одночасно
Пігмеї -24- мешканці масивнішої але схожої на Землю планети
Пігмеї -25 – шлях їх розвитку повторюється землянами
Пігмеї -26 – використання високотехнологічного устаткування
Пігмеї -27 – загадка використання літальних апаратів залишається 
Пігмеї -28- мегаліти встановлювалися літальними апаратами 
Пігмеї -29 – імовірно, знали про антигравітацію