Після обробки гідроксидом алюмінію в глині утворюються численні пори - проникні для води, непроникні для токсичних органічних речовин на зразок діоксину, дибензофуранів, поліхлорованих біфеіолів. Модифікованою таким способом глиною можна очищати промислові стоки і питну воду, причому ефективніше і дешевле,

Цеоліт допоможе зберегти і транспортувати тепло