Сплави можуть перевершувати вихідні метали за багатьма параметрами. Але тугоплавких сплавів не буває - вони плавляться при температурі меншій, ніж температура плавлення найбільш тугоплавкого компонента. А наскільки легкоплавкими бувають сплави, тобто чи можуть вони плавитися при температурі меншій, ніж температура плавлення найбільш легкоплавкого компонента?

Цікаве відкриття зробили фізики з Інституту теплофізики екстремальних станів РАН і МІФІ. Виявляється, інтенсивність детонації і силу вибухової хвилі можна підвищити магнітним полем певного напряму. Таким способом вчені пропонують збільшити ККД і зменшити розмір двигунів внутрішнього згоряння

Імпульс магнітного поля проробляє дірки в сталевому листі за частки секунди.