В науці склалася і поширилася така думка, що материки мають властивість то підніматися то опускатися під дією тектонічних сил. Те що коливні рухи земної кори мають місце не підлягає сумніву. Це очевидні і повсякденні дії. Та от ці порівняно незначні рухи чомусь породили поняття про досить грандіозні масштаби підняття і опускання земної кори. Ніяк не можна погодитися з такими усталеними поняттями, ніби геосинкліналі чи глибинні западини в земній корі й заповнені кілометровими товщами осадових порід – це також наслідок опускання земної кори.

Не приступаючи до розгляду даного питання і не уточнюючи терміну, можна наперед сказати – дрейфують. Та якщо вникнути в смисловий зміст даного терміну і зіставити з механізмом такого явища плюс роз’яснення на прикладі рухомого по воді корабля, то щось явно не гармонує. Само по-собі заперечується вживання такого терміну «дрейф».

Якщо осадові породи (всупереч офіційній теорії) не могли бути принесені звідкись водними потоками, то постає знову одне і те ж питання: відкіля вони? Яке їх походження? Який механізм їх творення? Чи не примушує це відшуковувати інші шляхи відповіді?

Але так як залягають осадові породи так, що самі кажуть про середовище в якому відкладались, то хімічні і термічні процеси вже відпадають. Залишається лише механічний вплив на гірські породи. Значить, водяне середовище створило такі умови, нестерпні умови, за яких гірська порода не в змозі була зберегти свою цілісність первозданного вигляду і повинна була зруйнуватися. До фізичного впливу фактори водного середовища можуть бути: сильні хвилювання чи збурення води, швидка течія. Щось інше уявити важко. І тому зупинимся на розгляді цих факторів.

Поставимо запитання любому вченому знавцю своєї справи: як утворились сучасні осадові породи, що залягають на самій давній поверхні і дають нам рослину їжу для життя? Із всіх можливих варіантів одного і того ж поняття найбільш загальноприйнятою буде відповідь наступного змісту: сучасні осадки – це привнесений водяними потоками матеріал і відкладений на дні праокеану, який знаходився над сучасним суходолом. Відповідь дано вірно чи ні? І да і ні! В чім же справа?