Те що Земля - планета океанічна, нині нікого не викликає ніяких заперечень. Від правди не втечеш: майже три чверті Землі вкрито океаном. А в океані вода не стоїть на місці - її розбурхують шторми, перемішують течії, піднімають і опускають припливи. Крім явних, так би мовити, зримих, відчутних щодня і всюди півдобових і добових припливів океан розбурхує плеяда так званих довгоперіодичних припливів. Це припливи семи-суточні, девятисуточні, півмісячні, місячні, піврічні, річні і багаторічні.