Дивно, що в прибічників гіпотези мікронафти залишилося невирішеним лише одне питання: як мікронафта потрапляє в підземну пастку і утворює родовище? І все? А саме походження мікронафти вирішене? Із органічної речовини? Дуже ціно і корисно, що геологи навчилися відшуковувати поклади за наявністю в породах мікронафти. Та це ще не значить, що вони стоять на правильному шляху пізнання істини походження нафти. Чи мало буває так, що про один і то й же факт можна говорити як завгодно і часом що завгодно. Мікронафта, так само як і нафта неорганічного походження. І ніякої переконливості в прийнятій гіпотезі не існує. Цілком природною буде відповідь, якщо сказати, що із мікронафти ніколи не утворювались поклади.

Подолання будь-якого шляху починається із першого зробленого кроку. Для розгадок Волино-Подільської плити почнемо з геоморфології однієї з її ділянок. Вона багато  в чім схожа з іншими – горбки-долини, долини-горбки – тому не конкретизуючи географічних (або місцевих) назв, зазначатимемо лише геологічну інформацію.

З усіх видів інтрузивних тіл, найбільш цікаві ті, які утворювалися, ще до осадко-накопичення. Це основні і ультра-основні породи, металеві руди. Всі вони в основному заповнюють розломи і тріщини, а деякі і певне наверстування поверх гранітної товщі. В даному разі цікаво було б прослідкувати як за механізмом їх утворення в час зародження, так і за станом на час становлення.

Завдяки цих двох основних факторів, коли утворюються кімберлітові трубки (1 – висока температура кімберлітових порід; 2 - здатність оточуючих порід фундаменту розтягуватись під дією ендогенних (тектонічних) сил), відшукується відповідь щодо залягання й інших цінних покладів, особливо важких елементів, важчих за силікати і подібні їм сполуки.

Розуміння механізму формування рельєфу є важливим при дослідженні того, як формувалися цінні поклади в запасниках Волино-Подільської плити. Справа інша, якби зайшла розмова про Прикарпатський прогин і то зразу варто було б зауважити, що кристалічний фундамент і там не занурився (в певному розумінні цього слова) під осадові породи.