Колись біблійний пастух і пророк Амос журився: «Безліч ваших садків й виноградників ваших, і фігових дерев ваших, і маслин ваших пожирала гусінь». Сьогодні на боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин людство витрачає набагато більше праці і засобів, ніж хлібороби біблійних часів. Зростання витрат вже випереджає приріст сільськогосподарської продукції. Але (повідомляють довідники ООН) комахи і гризуни щорічно винищують лише зерна (на 80-і р.р. ХХст.) більше 33 мільйони тонн, саджаючи на мізерний пайок майже 150 мільйонів людей. Складається парадоксальна ситуація. За рівнем оснащення сучасний хлібороб набагато

Навіщо рослині антиоксиданти? Проблеми для всіх, хто живе в кисневій атмосфері, створюють активні форми кисню: радикали - супероксидний радикал 02-, гідроперекисний радикал Н02* і найсильніший окислювач гідроксильний радикал НО*, - а також реакційно-здатні молекули, перш за все перекис водню Н202 і синглетний кисень 102 (у нього електрони, порушені світлом, перебувають в стані із більшою енергією, ніж у звичайного кисню). У всіх аеробних організмів, в тому числі і у людини, активні форми кисню

Амінокислота метіонін - незамінний компонент харчування людини і отрута для комах.