Для знешкодження отруйних органічних речовин, що потрапляють у навколишнє середовище з відходами хімічної промисловості, вже давно і досить успішно використовують різні мікроорганізми. Однак вони не здатні видаляти з грунту і води шкідливі для здоров'я важкі метали - наприклад, миш'як, кадмій, мідь, ртуть, селен, свинець, а також радіоактивні ізотопи стронцію, цезію, урану і інші радіонукліди. Інша річ зелені рослини, які витягують з навколишнього середовища і концентрують у своїх тканинах різні елементи. Рослинну масу не складає особливих труднощів зібрати і спалити, а утворений попіл або захоронити, або використовувати як вторинну сировину.

Рослини поглинають з ґрунту і накопичують у своїх тканинах хімічні елементи. Вченим про це вже відомо багато, але менше за все вони, як не дивно, знають про здатність рослин концентрувати благородні метали. Співробітники Амурського комплексного науково-дослідного інституту ДВО РАН під керівництвом академіка В.Г.Моісеєнко визначили рослини, які можуть служити біоіндикаторами при пошуках родовищ золота, срібла, платини та інших благородних металів.