Статті в форматі pdf для скачування "Природа" та "Інфо"

Зауваження та побаження відносно робіт - Контакти

Утворення нафти 
- неоднозначність у визначені
- все таки неорганіка

Проблеми океану Тетіс 
. Чи існував Тетіс?

Зростання земної кори 
- як вторинна диференціація
- тотожне для всіх планетних систем
- початкові етапи формування

Щодо рухів в земній корі 
Перебільшення важливості конвекційних рухів
Щодо існування Лавразії і Гондвани
Щодо конвекційних рухів в мантії і пульсації

.

Максимальне число подій на Місяці відбувається в перигеї і апогеї 

Ще одна гіпотеза про народження нафти 
. Яка ж сама картина в пошуках істини про походження нафти

Таємниці народження нафти 
- осадові породи поза сучасних уявлень
- ніяких опускань земної кори не було
- до сих пір так і не розгадані

Нашарування лавових потоків на поверхні морів Місяця

Як утворились моря і океани на Місяці

Теорія тектоніки плит невірна 
- руху земної кори в мантію не буває
- Гондвана і Лавразія – видумка

.

Джерело сили тектонічних рухів 
. Джерело тектонічного руху ховається в праматерії планети
. Пірогенна гіпотеза в причині тектонічних рухів

Чи дрейфують материки 
. Невідповідності у дрейфі континентів
. Материки рухаються за рахунок розширення Землі

.

Осадові породи 
- ті що утворили сучасний рельєф
- яке їхнє походження
- не результат механічного дроблення скелястого матеріалу

.

З чого виникла нафта 
. Органічне і неорганічне походження нафти – хто правий
. Загадка почергового розміщення нафтоносних пластів
.

Чому Місяць набув грушовидної форми

Чому форма Місяця витягнута в направлені до Землі

Волино-Подільська височина 
- особливості формування в ранній період
- кристалічний щит і формування цінних покладів
- кімберлітові трубки, їх утворення і алмази
- природа формування цінних покладів
- перші кроки до вивчення

 

Кам’яна сіль 
- загадковість і загальний огляд характеру її покладів
- сучасні уявлення про походження галіту абсурдні
- процес виникнення на прикладі Пермського моря, безпідставний
- варіанти "за" і "проти" сучасної концепції походження

Грабен на Марсі 
- питання - як він утворився
- процес його утворення
- загадковість виникнення мережі ярів
- процеси по’вязані з виникненням ярів