Про те, що пігмеї могли бути мешканцями всієї планети, повинні були бути речові докази. Виявляється, що вони є. Якщо це так, то вони в дійсності були розкидані по всьому світі. Тепер слід взнати, що вони собою являли, на якому рівні розвитку знаходилися згідно часу загального розвитку життя на Землі. Факт зі знайденням мумії пігмея цікавий тим, що дає привід до глибоких роздумів по правильному, а можливо, і по помилковому шляху.

Ось тут то ми й зіштовхуємося з недостачею дрібниць і деталей, про значення яких згадувалося раніше.

Продовження, початок статті "Пігмеї"

Аналіз можливості існування останків пігмея в лавовій породі  

Сказати, що мумія знаходилася в вулканічній породі мільйони років - з плейстоценової епохи - це іще не переконливо, і може бути, іще й неправдоподібно. Це тому, що, аналізуючи механізм такого захоронення, багато аргументів виступає проти.

Розглянемо "за" і "проти".

Припустимо, що мумія пігмея було захоронена лавовим виверженням.

  1. Що являє собою лавове виверження? Це розпечена вогненно-рідка маса речовини, що виливається з глибинних надр планети. Якщо ця речовина була в рідкому стані, то вона повинна мати досить високу температуру.
  2. Чи могла мумія витримати високу температуру і зберегтись, щоб не обвуглитись? Малоймовірно. Температура розпеченої речовини повинна виявитися згубною для всього, що могло бути вміщеним в бальзамовану упаковку. Якби це в дійсності мало місце, то чи змогла б сучасна людина розгледіти "дуже живе і розумне лице пігмея"?

На шляху до остаточного висновку з цього питання стоїть ще одне "але".

Але може бути, мумію було захоронлено в скальній породі на такій глибині, що температура лавового виливу не змогла спопелити її? Ось якраз і тут повинно бути уточнення дрібниць.

Якщо мумія знаходилась в граніті, то:

1) яка товщина гранітного шару до поверхні?

2) які осадові породи і якої товщини вище гранітного шару?

3) чи є признаки розділу шарів на глибині захоронення мумії?

Взагалі тут необхідно уточнити про структуру гранітного шару, що нас цікавить.

Древні захоронення на великій глибині 

До того ж, це не перша загадка захоронення людини на незвичайній глибині. Ось ще одна з таких. В 1965 році при розробці вугільного пласта італійські шахтарі знайшли останки хлопчика.

Чи не мають між собою чого-небудь спільного ці два факти.

Мумія пігмея, виявлена в граніті, була ростом в 35 сантиметрів; залишки в вугільному пласті - хлопчика, тобто людини чоловічої статі і маленького зросту. Чи був це в дійсності хлопчик або ж доросла людина карликового зросту по залишкам не так то легко встановити, якщо цьому не надати особливої уваги і не провести відповідного дослідження. Але факт той, що людина, яка попала невідомим нам шляхом в вугільний пласт, відноситься до дуже давніх часів, якщо сміливіше сказати, то до кам’яновугільного періоду. А це теж час, що нараховує мільйони років.

І ось хочеш не хочеш, тут приходиться зачепити питання про природу кам’яного вугілля. Про походження кам’яного вугілля найбільш сильно закріпилась гіпотеза рослинного світу. Так, як вона не знаходить підтримки зі сторони логічних досліджень і не дивлячись на речові докази, не варто вважати її спроможною.

Так як не є ціллю даної статті викладати судження про походження кам’яного вугілля, так як це не по суті питання, зазначити можна лише одне: кам’яне вугілля – це вуглиста маса розплавленої речовини, що вилилась з глибинних надр планети, та згодом остигла і викристалізувалась в справжнє вугілля. А те, що виявляють в пластах (на дні) залишки рослинного світу, що і потягнуло на неправильний шлях наукову думку, пояснюється дуже просто. Лавові виверження вуглистих мас відбулися якраз в той час, коли на поверхні планети вже буйно розвивався рослинний світ. Ось і затоплені розплавленою масою рослини обвуглилися і самі перетворилися на кам’яне вугілля.

А як же попала туди тодішня людина? Виявляється, що це пояснюється тим же шляхом: або його застала раптова біда, або він був померлим і похованим під поверхнею так, що його труп могла підхопити хвиля розлитої розплавленої маси. Тут теж потребуються ті незначні деталі подробиць, які можуть відновити істинний стан людини під час катастрофи.

Із аналізу двох фактів виділимо саме головне - це людина, про яку іде мова, являється мешканцем планети дуже певного минулого часу.

Чи не насмілитись нам тепер припустити, що "хлопчик" із вугільного пласта - не просто хлопчик, а доросла людина пігмейської раси.

Якщо пігмей міг попасти в пласт вугілля, наприклад, внаслідок стихійного нещастя, то мумія, знайдена в граніті, вже сама говорить про те, що вона була підготовлена і її було похоронена людьми того часу. Але як була похоронена, залишається неясним. А це дуже важливо в визначені часу, коли саме появилась розумні істоти на Землі і яке їх походження.

Можливі підтвердження високого розвитку пігмеїв 

До мумії ми можемо застосувати іще один варіант дослідження.

2. Мумія була захоронена в граніті. Якщо це так, то подолання твердості граніту вже говорить про високий технічний розвиток раси пігмеїв. Теж саме стверджує і техніка бальзамування померлих і розвинуте поняття про збереження пам’яті про них.

Про високий розвиток цивілізації пігмеїв говорять ще більш переконливі докази, приклади яких наводить Джессоп в своїй статті. Але і це не являється самим головним.

Але знову ж для уточнення цього припущення потребуються "дрібниці" і незначні деталі. Ось цікаво, чи звернули увагу першовідкривачі мумії на форму і характер стінок гнізда в граніті, в якому покоїлась мумія? Чи вони вважали непотрібним звернути на це увагу, побачивши головне чудовище?.

Якщо мумія була спеціально похоронена в граніті, то обов’язково повинні бути сліди обробки самого погребіння, як сліди механічного чи термічного впливу на тверду породу речовини.

І на кінець, знову повторимося, на якій глибині від поверхні гранітного шару була виявлена мумія, не враховуючи осадових порід.

Уточнення цих даних має немаловажний сенс до істинної розгадки та інших питань, що стосуються часу життя пігмеїв на землі. Тут ми можемо виходити із життєвого досвіду. Довбати граніт на велику глибину, щоб захоронити мумію, зрозуміло, пігмеї не могли, так як в цьому не видно якого-небудь сенсу. Але якщо виявиться велика глибина захоронення, тоді постає питання про дію сил природи. Чи не відбулося в тому місці повторне лавове виверження? Привід до розгляду цього питання можуть дати незначні подробиці будови гранітного пласта. Якщо в тому місці мається повторне напластування, то це говорить іще й про більш віддалений час, або про катастрофічні явища того часу. І щоб прийти до остаточного висновку про час існування пігмеїв на нашій планеті, вже слід почати розгляд питань про геологічний розвиток самої планети, тобто її кори, беручи до уваги численні факти розвитку морів і океанів, гірських систем на суші.

І так питання про мумію і "хлопчика" та про їх час життя на Землі вирішеним залишається не остаточно.

 

Далі буде...