"Темна і непонята" древня історія багатьох народів нашої планети... також, арійських.
Це відноситься і до історії якутського народу: етнічне його коріння довго залишалися загадкою. По зовнішнему обличчю якути - явні монголоїди, по мові вони відносяться до тюркської сім'ї разом з татарами, турками та узбеками, а багато культурних традицій зв'язують їх з мешканцями несподівано далеких місць. Наприклад, древній якутський культ коня і сонця має багато спільного з віруваннями племен Ірану, що жили 2-3 тисячі років тому; уявлення про священе "древо життя", об'єднуючого всі три світи всесвіту, зустрічаються і в якутському фольклорі, і в північному буддизмі; а золотая птица Харудай з якутських казок - рідна сестра Гаруда, птахи сонячного бога Вішну, зображення якого служить емблемою національної авіакомпанії Індії...

В древніх епічних поемах Індії та Ірану описані астрономічні явища, властиві арктичним областям. Це спонукало деяких учених вважати, що первоначальна батьківщина індоєвропейців опинилася за Полярним колом. Одним з творців «полярної теорії» був крупний політичний діяч Індії Балган-гадхар Тілак, який в 1903 році опублікував обширну монографію «Арктична батьківщина в Ведах».