З усіх видів інтрузивних тіл, найбільш цікаві ті, які утворювалися, ще до осадко-накопичення. Це основні і ультра-основні породи, металеві руди. Всі вони в основному заповнюють розломи і тріщини, а деякі і певне наверстування поверх гранітної товщі. В даному разі цікаво було б прослідкувати як за механізмом їх утворення в час зародження, так і за станом на час становлення.

Продовження, початок Волино-Подільська височина – кристалічний щит і формування цінних покладів

Про особливості залягання алмазів

Алмази. Родовища даного цінного матеріалу сконцентровані в так названих кімберлітових трубках. Що ж являють собою кімберлітові трубки? Інший варіант такого визначення носить назву трубка вибуху. Імовірно, остання назва не цілком відповідає реальності. Аж якогось тут особливого вибуху в час зародження її не відбувалося. Це просто сама форма залягання (округла) і поняття про природу самих алмазів в сукупності і породило таку назву. А насправді, кімберлітові трубки - це ті ж самі інтрузивні тіла, які увійшли в товщу кристалічних порід на досить ранньому віці формування земної кори в особі кристалічних щитів чи платформ. І в дійсності алмази приурочені платформам або їх окраїнам. А це вже вказує на геологічний період їх формування.

Механізм виникнення кімберлітових трубок

Який же механізм утворення кімберлітових трубок? Кімберлітові породи виникли на поверхні значно пізніше, а ніж оточуючий простір порід кристалічного фундаменту. Округла форма кімберлітової трубки говорить про одну цікаву і неймовірну на сучасний погляд деталь. На час появи кімберліту на даній поверхні земної кори кристалічний фундамент ще не був зовсім остиглим і скам’янілим. Округла форма - це признак не вибуху, як про те думають сучасні геологи, а просто-на-просто зона розширення. Еластичність порід кристалічного фундаменту і порівняно нижчий температурний стан чим кімберліту сприяли утворенню округлої форми. Тут діяло в основному два фактори: 1 - високотемпературний стан кімберлітових порід; 2 - податливість оточуючих порід фундаменту до розтягування під дією ендогенних сил, або вірніше тектонічних сил.

Перший фактор буде локалізованого характеру. Другий - загально-планетного масштабу. В область земної кори з глибинних надр мантії під дією тектонічних сил впроваджується високотемпературна грудка речовини (кімберліт). Одночасно з цим в цій же ділянці кори наростають сили напруження, які спрямовані на розтягування її. Фактор розтягування кори і фактор витискування згустку високотемпературної речовини призводить до розм’якшування оточуючої маси. А це в свою чергу сприяє просовуванню згустку все ближче до поверхні. Чим ближче він підходить до денної поверхні, тим з більшою силою наростають сили напруження. Кінець-кінцем у самому поверхневому шарі виникає тріщина-розрив, яка ж зразу заповнюється розплавленою кімберлітовою породою. Розтягування корінних порід сприяє даній тріщині набирати округлої форми чи овальної, видовженої. Кімберлітова порода заповнює її завдяки силам, які витискують її до поверхні. Завдяки чого відбувається урівноваження витиснутої породи, важко сказати, але факт залишається фактом. Якби урівноваження не відбулося, то на місці сучасних кімберлітових трубок стояли б досить громіздкі останці. Як бачимо, такого немає. Тому і не диво, що кімберлітові тіла залягають вертикальними штоками на невідомо на яку глибину.

Залягають кімберлітові жили і лінзами. Природа їх утворення та ж сама. Грудка маси кімберлітових порід підхоплювався знизу як не іншою породою, яку викинуто вслід за низ з глибин мантії, то самою масою кристалічного фундаменту нижніх горизонтів більш рухливою і податливою до пересування завдяки більшій еластичності з вищим температурним станом.

Тут розглянуто лише схематично механізм утворення кімберлітових трубок. Насправді процес формування їх відбувався дещо складніше особливо контакт з оточуючими породами і винос їх до денної поверхні. Про таке досить яскраво свідчить мінералогічний склад кімберлітових тіл по периферії. Згідно цього ми можемо дізнатися про склад і будову нижніх горизонтів земної кори, тобто заглянути туди, куди ніяким інструментом не дістати.

 Далі "Волино-Подільська височина