Сплави можуть перевершувати вихідні метали за багатьма параметрами. Але тугоплавких сплавів не буває - вони плавляться при температурі меншій, ніж температура плавлення найбільш тугоплавкого компонента. А наскільки легкоплавкими бувають сплави, тобто чи можуть вони плавитися при температурі меншій, ніж температура плавлення найбільш легкоплавкого компонента?

Існує досить багато сплавів, які плавляться при температурі меншій, ніж температура плавлення кожного з їх компонентів. Зокрема, в електронній техніці бували випадки, коли з'єднання двох металів розсипалося при температурі набагато меншій, ніж температури плавлення обох. Ми розшукали в літературі дані для всіх можливих пар металів, що найбільш часто застосовуються в електровакуумних приладах (W, Мо, Та, Rе, Nb, Ті, Ni, ІР, Рt, Сu). Всього з 10 металів можна скласти 45 різних бінарних систем, і в 16 з них знайшлися легкоплавкі склади. Ось вони (в дужках вказані температури плавлення компонентів, в правій колонці - мінімальна температура плавлення в системі):

Та (2997°С) + Рt (1770°С)   - 1760°С,
Nb (2497°С) + Рt (1770°С)  - 1700°С,
Рt (1770°С) + Ті (1670°С)    - 1310°С,
Rе (3180°С) + Та (2997°С)  - 2400°С,
Та (2997°С) + Ni (1455°С)   - 1370°С,
Та (2997°С) + ІР (2450°С)   - 1950°С,
Rе (3180°С) + Мо (2617°С) - 2350°С,
Rе (3180°С) + Nb (2497°С) - 2340°С,
Мо (2617°С) + Ni (1455°С) - 1320°С,
Мо (2617°С) + Nb (2497°С) - 1350°С,
Мо (2617°С) + ІР (2450°С)  - 2080°С,
Nb (2497°С) + Ni (1455°С)  - 1175°С,
Ті (1670°С) + Ni (1455°С)     - 955°С,
Nb (2497°С) + ІР (2450°С)  - 1840°С,
ІР (2450°С) + Ті (1670°С)   - 1430°С,
Ті (1670°С) + Сu (1083°С)    - 870°С.

Як бачимо, «дефіцит» температури плавлення в одному випадку досягає 1150°С, а в декількох становить 400-500°С. Для того щоб підвищити робочу температуру з'єднання металів, в системі яких є легкоплавка фаза, ці метали з'єднують через прокладку.
Але легкоплавкость не тільки заважає жити конструкцій з тугоплавких металів. Вона ж дозволяє створити легкоплавкі композиції. Тільки для діапазону від 3°С до 100°С відомо, принаймні, 23 легкоплавкі системи - від Gа In Sn Zn, що плавиться при 3°С, до сплаву Розі Вi РЬ Sn, - плавиться при 93-96°С, і сплаву Вуда Ві РЬ Sn Сd, плавиться при 70-74°С. У техніці ці сплави застосовують як припої, іноді - в системі охолодження реакторів як теплоносій (евтектика Na + К). Велика таблиця припоїв є в книзі А.С. Гладкова та ін. «Пайка деталей електровакуумних приладів» (М .: 1967).