«Бджоли можуть не тільки давати мед, а й бути прекрасним індикатором забруднення навколишнього середовища», - стверджують хіміки з Московського державного університету і Смоленського сільськогосподарського інституту.

Всі забруднюючі середовище речовини рано чи пізно потрапляють в бджолиний вулик. Бджола, збираючи нектар і пилок квітів, разом з ними поглинає і вмістні в них важкі метали, надзвичайно швидко накопичуючи ці отрути в своєму організмі. Тривалість життя бджоли 32 дня, 10 з яких вона проводить в вулику. Ті, хто залишився 20-22 дні літають в радіусі до 7 км і за цей час встигає накопичити в своєму тільці значні кількості важких металів.

Дослідження вчених, проведені на 45 пасіках Смоленської області, а також в Підмосков'ї і Москві, показали, що середній вміст важких металів в одному кілограмі підмору (масі тіл померлих бджіл) - близько 24 мг, проте він може відрізнятися в кілька разів. Наприклад, вміст ртуті в тілі бджіл, які жили в вулику в центрі Москви, виявилося в сім разів вище, ніж у бджіл з Підмосков'я.

В організмі бджоли найбільше накопичується хрому і нікелю, а цинку і кобальту - дуже мало. У той же час важкі метали не потрапляють в мед, якщо їх зміст не перевищує 30 мг/кг. Бджола, переробляючи нектар в мед, багато разів пропускає його через хітиновий хоботок-фільтр, так що мед виходить чистим навіть у московських бджіл.

Щоб визначити вміст важких металів в тілі бджоли, дослідники збирали накопичений під вуликом підмор і розчиняли його в суміші кислот, потім розчин випарювали, фільтрували і сухий залишок досліджували за допомогою атомно-абсорбційної спектроскопії. Для такого дослідження досить усього лише одного грама підмору.

За допомогою бджіл вчені пропонують оцінювати ступінь забруднення рослин і ґрунту важкими металами. Як стверджує керівник московської дослідницької групи, кандидат хімічних наук Олена Лазарєва, дані, отримані з однієї пасіки, дають можливість оцінити забрудненість екосистеми на площі до 3000 га. Для моніторингу екосистем можна використовувати і мобільні, і стаціонарнії пасіки.